Gelijktijdig bevat het gefilterde water een zeer lage concentratie aan zilverionen waardoor ook het achterliggende leidingwerk en de drinkwatertank tegen vervuiling beschermd worden. De zilverconcentratie in het gefilterde water ligt ruim onder de geldende normen.

Voordelen van de Plation Dekfilterunit zijn:

De levensduur van de filtercartridges wordt bepaald door de maximale capaciteit (liters behandeld water) en/of maximale levensduur van 2 jaar. Dit betekent dat, indien na 2 jaar de maximale capaciteit niet gerealiseerd is, de filtercartridge toch vervangen dient te worden. Dit in verband met de levensduur van Plation bollen en verzadiging van het actief kool.

De maximale capaciteit en levensduur van de filtercartridge is gebaseerd op drinkwater zonder chloor. Bij toepassing in gechloreerd drinkwater kan eerder doorslag van chloor optreden als gevolg van verzadiging van het actief kool.

Vervanging van de filtercartridge is eenvoudig te realiseren door middel van de meegeleverde montagesleutel.